Prognozy wydatków na obsługę techniczną silników samolotów średniego zasięgu w latach | Gediminas Ziemelis
English Русский Polski Lithuanian

Prognozy wydatków na obsługę techniczną silników samolotów średniego zasięgu w latach

W ciągu najbliższych 4 lat Kraje Bałtyckie, Rosja i kraje Wspólnoty Niepodległych Państw wydadzą ponad 1,42 mld dolarów na utrzymanie silników samolotów średniego zasięgu. Kraje Bałtyckie, Rosja i kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, pod względem tempa rozwoju, stanowią jeden z najdynamiczniejszych rynków na świecie. Obecnie regionalne linie lotnicze użytkują ok. 900 samolotów wyprodukowanych na Zachodzie; jednymi z najpopularniejszych i najczęściej poszukiwanych na rynku są maszyny z rodziny modeli Boeing 737 oraz Airbus A320.
 
W oparciu o analizy rynkowe z regionu, eksperci Avia Solutions Group przygotowali prognozę wydatków na utrzymanie silników CFM-56 i V2500 montowanych w maszynach z rodziny modeli Boeing 737 i Airbus A320.
– Obecnie ok. 52% wszystkich Boeingów 737 i Airbusów A320, użytkowanych we flotach linii lotniczych z Rosji, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz krajów Bałtyckich, jest wyposażonych w przestarzałe serie silniki CFM56-3 i CFM56-5A. W procesie modernizacji swoich flot, przewoźnicy coraz chętniej wybierają zaawansowane serie silników, takie jak CFM56-5B/7B oraz V2500-A5. To zdecydowanie zmieni sytuację na rynku usług utrzymania technicznego silników. Obecnie ponad 56% przeglądów dotyczy serii silników CFM56-3 i CFM56-5A. Jednakże w ciągu najbliższych kilku lat to zaawansowane serie silników zdominują rynek – mówi Gediminas Ziemelis, Prezes Zarządu Avia Solutions Group.

wykres1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperci Avia Solutions Group przewidują, że w latach 2012-2015 linie lotnicze z Rosji, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i krajów Bałtyckich wydadzą ponad 1,42 mld dolarów na utrzymanie i przeglądy silników samolotów średniego zasięgu, takich jak Boeing 737 CL, Boeing 737 NG oraz Airbus A320. To 5% globalnych wydatków na naprawy silników. Pomimo tego, że przewidywana liczba przeglądów silników serii CFM56-5B/7B będzie mniejsza niż w przypadku starszego poprzednika CFM56-3, to jednak prawie połowa tej kwoty będzie wydana na remonty nowych generacji silników. Koszty utrzymania mniej popularnych w regionie serii silników V2500-A1/A5 wyniosą ok 8% ogólnych wydatków na utrzymanie silników.

wykres3

Na sumę wydatków na utrzymanie silników, przewidywanych na lata 2012-2015, składa się kilka typów kosztów. Pierwszy ma związek z wymianą części o ograniczonej żywotności (Life-Limited parts, LLPs) i obciąży budżety przewoźników kwotą ok 400 mln dolarów. Drugi zawiera wydatki na części bez określonego terminu żywotności (Non-LLP), takie jak naprawy i wymiany pozostałych części i komponentów. W zależności od ich stanu i wymagań silnika, koszt prac demontażowych i montażowych wyniesie do 1,02 mld dolarów. Pomimo imponujących wydatków na utrzymanie, naprawy i remonty silników, prawidłowe zaplanowanie procesu naprawy może pomóc liniom lotniczym zaoszczędzić nawet 15-20% kosztów. Najważniejszym zadaniem jest dokonanie przeglądu pełnej historii obsługi danego silnika i rozważenie wszystkich specyficznych wymagań technicznych danej generacji.

W latach 2012-2015 ponad 55% kosztów wymiany części LLPs związanych z obsługą nowej generacji silników CFM56-5B/7B. W chwili obecnej rynek wymiany części LLPs dla serii silników CFM56-5B/7B oraz V2500-A5 jest mocno ograniczony. Jednakże, obok dalszego rozwoju, linie lotnicze zyskają możliwość redukcji kosztów oraz wykorzystania nadwyżek części oraz materiałów regenerowanych. Przewoźnicy użytkujący maszyny wyposażone starsze serie silników CFM56-3/5A skorzystają nawet więcej. Rynek oferuje już długą listę używanych części, więc linie lotnicze mogą wybrać najkorzystniejszą opcję bazując na własnych systemach jakości oraz wymaganiach prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotów i warunków wynajmu maszyn.

wykres4

Według ekspertów Avia Solutions Group, w latach 2012-2015 koszty napraw przestarzałych silników (CFM56-3/5A, V2500-A1), nie uwzględniając kosztów wymiany części LLP, wyniosą 490 mln dolarów, podczas gdy wydatki na naprawy nowoczesnych serii silników (CFM56-5B/7B, V2500-A5/D5) wyniosą ok. 550 mln dolarów. Większość wydatków, ponad 50% w segmencie Non-LLP, będzie przeznaczona na przeglądy i naprawy głównych modułów silników.

Dokładna analiza wszystkich dostępnych na rynku opcji i wybór dobrego dostawcy usług pozwala zredukować koszty prac w segmencie non-LLP o ok. 13-15%. Linie lotnicze mogą zaoszczędzić pieniądze korzystając z używanych i zregenerowanych części oraz zamienników zatwierdzonych przez władze lotnicze. To metody szczególnie polecane użytkownikom starszych generacji silników – wykorzystanie regenerowanych części pozwoli zaoszczędzić nawet 8% kosztów obsługi technicznej. Niestety rynek wtórny części zamiennych do nowoczesnych silników jest jeszcze słabo rozwinięty; eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat sytuacja poprawi się i linie lotnicze będą miały więcej możliwości skorzystania z tańszych rozwiązań.

Linie lotnicze, użytkujące maszyny wyposażone w nowoczesne silniki, mogą korzystać z usług naprawczych Wyznaczonego Przedstawiciela Inżynierii (DER). Takie naprawy są wykonywane według wymagań technicznych właściwych władz lotniczych i są nastawione na zwiększenie naprawialności części podczas dokonywania całościowego przeglądu silnika. W ten sposób przewoźnicy mogą zaoszczędzić 7-10% kosztów pojedynczego przeglądu.

Dodatkowo, linie lotnicze powinny zwracać większą uwagę na jednostkowe koszty napraw. Czasami wymiana jakiegoś komponentu może kosztować znacząco mniej niż jego naprawa. Jeżeli naprawa danego komponentu jest nieopłacalna lepszym rozwiązaniem jest leasing lub zakup zamiennika.

W latach 2012-2015 większość linii lotniczych, użytkujących maszyny wyposażone w nowoczesne serie silników CFM56-5B/7B i V2500-A5 staną w obliczu konieczności wykonania pierwszego przeglądu silnika. Aby uniknąć kłopotów i kosztów wynikających z braku doświadczenia w organizacji tego typu przedsięwzięć, zaleca się liniom lotniczym przeprowadzenie szczegółowych badań rynkowych oraz konsultacje z niezależnymi ekspertami. Takie działania mogą doprowadzić do zredukowania kosztów napraw i remontów o ok. 10-15%, a w niektórych przypadkach nawet o 30%.

– Eksperci pracujący w wyspecjalizowanych organizacjach zajmujących się obsługą techniczną posiadają wszelkie potrzebne kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu napraw i remontów. W celu zapewnienia najlepszej jakości, wszystkie działania serwisowe musząbyć wykonywane pod nadzorem. Profesjonalni doradcy mają pełną wiedzę nt. firm działających na rynku usług serwisowych, znają ich silne i słabe strony oraz mają dostęp do szerszej oferty dostaw części zamiennych i usług serwisowych. Dodatkowo, niezależne firmy serwisowe, zajmujące się obsługą dużej liczby silników, mogą zaoferować znacznie lepsze ceny usług i części zamiennych, co znacząco wpłynie na końcowy rachunek. Takie firmy mają też większą swobodę zmiany dostawców, jeśli dotychczasowi przestają spełniaćoczekiwania klientów – komentuje Gediminas Ziemelis.