Pozostałe | Gediminas Ziemelis
English Русский Polski Lithuanian

Pozostałe

Fundacja „Mimo wszystko”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” została założona w 2003 roku w Krakowie. Skupia się na wsparciu osób ciężko chorych i niepełnosprawnych. Poprzez organizowanie różnych konferencji i spotkań promujących integrację i inicjatywy społeczne, fundacja aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i medycznymi.

Wsparcie dla „Społeczności pełnych domów”

„Społeczność pełnych domów” to katolickie stowarzyszenie łączące wiernych. Jej misją jest zapewnienie osobom doświadczającym problemów w swoim życiu możliwości odnalezienia spokoju i wiary w społeczności, gdzie może poddać się ewangelizacji, uwolnić od uzależnień i przygotować do powrotu do samodzielnego życia, a nawet wybrać ścieżkę jako sługi bożego.

Wyróżnienie za wspieranie poprawy stosunków polsko-litewskich

Celem fundacji im. Adama Mickiewicza jest wspieranie stosunków polsko-litewskich dla promowania pozytywnych relacji pomiędzy Polską i Litwą na drodze rozwoju i umacniania współpracy dwustronnej. Jednym z celów jest ocena kwestii napiętych stosunków pomiędzy dwoma narodami przez pryzmat Wielkiego Księstwa Litewskiego, które kiedyś zjednoczyło losy narodów. Gediminas Žiemelis aktywnie wspierał pierwsze Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia oraz przeznaczył na realizację tego projektu 50 tys. Litów. W 2014 r. dalej udzielał wsparcia, był głównym  sponsorem ceremonii wręczenia nagród im. Jerzego Giedroycia, przyczyniając się w taki sposób do poprawy stosunków polsko-litewskich.