Li­tew­ski ka­pi­tał ak­tyw­ny na GPW | Gediminas Ziemelis
English Русский Polski Lithuanian

Li­tew­ski ka­pi­tał ak­tyw­ny na GPW

Hol­ding ZIA Val­da z Wil­na chce wpro­wa­dzać fir­my li­tew­skie na giełdę i nie wy­klu­cza in­we­sty­cji na warszawskim parkiecie.

Lotnicza firma Avia Solutions Group i rolnicza Agrowill otworzą drogę kolejnym przedsiębiorstwom z Litwy na warszawski parkiet. ZIA Valda, która jest ich akcjonariuszem, zapowiada wprowadzenie m.in. spółki kateringowej na GPW.

Możliwa kolejna oferta

– Poważnie myślimy o upublicznieniu kolejnych naszych spółek. Trudno na razie powiedzieć, czy może do tego dojść w przyszłym roku. Część firm jest na tym etapie rozwoju, że mogłaby sięgnąć po kapitał na rynku giełdowym. Wśród tego typu spółek jest kateringowe ramię naszego biznesu. Ma ono dobrą historię biznesową, wyniki, tak więc byłby to jeden z lepszych kandydatów do potencjalnego debiutu giełdowego – mówi Giediminas Ziemelis, główny akcjonariusz litewskiego holdingu.

W branży kateringowej z portfela ZIA Valda działa firma Smulkus Urmas. W 2009 r. miała 44 mln litów przychodów (51 mln zł). Na ten rok planuje wzrost o 40 proc. – wynika z jej strony internetowej. Nie wiadomo, jaki jest wynik netto Smulkus Urmas. Firma świadczy usługi kateringowe i zarządza siecią kafeterii Myls. Do ZIA Valda należą też m.in. firmy z branży nieruchomości, przedsiębiorstwa budowlane oraz spółka wydawnicza.

Nowy inwestor na GPW?

Niewykluczone, że litewska grupa oprócz wprowadzania spółek na warszawską giełdę będzie sama inwestować w firmy na niej notowane. – Jest to możliwe. Jesteśmy inwestorem portfelowym na giełdzie w Londynie i w Wilnie. Podobnie więc może być w Warszawie – zaznacza Giediminas Ziemelis.

Podkreśla, że część litewskich grup inwestycyjnych ma dostatecznie mocną pozycję na rodzimym rynku i decyduje się na aktywność na poziomie regionalnym. Wśród takich firm jest m.in. fundusz VP, który poprzez spółkę NDX Energija próbuje przejąć kontrolę nad giełdowym Mispolem, producentem pasztetów. VP od kilku miesięcy jest też pośrednio akcjonariuszem Mieszka.