Filantropia | Gediminas Ziemelis
English Русский Polski Lithuanian

Filantropia

Jako spełniony biznesmen, Gediminas Ziemelis wierzy, że należy pomagać społeczeństwu i mniej szczęśliwym. Zarówno osobiście, jak i poprzez fundacje dobroczynne zarządzanych przez siebie spółek, udziela on wiele uwagi grupom słabszym społecznie i wspiera różnorodne projekty w zakresie edukacji, wolontariatu i dobroczynności. Gediminas kieruje się trzema prostymi zasadami odpowiedzialności społecznej – odpowiedzialność wobec klientów, pracowników i społeczeństwa. Czuje się on zobowiązany do uczestniczenia w szeregu działań pożytku publicznego, dotychczas wsparł różne projekty i inicjatywy charytatywne kwotą ponad 2 mln LTL.​

Sport

Dzieci

Sztuka

Pozostałe