Dzieci | Gediminas Ziemelis
English Русский Polski Lithuanian

Dzieci

Gediminas Ziemelis - Dzieci

Współpraca z fundacją charytatywną Rimantasa Kaukėnasa

W 2012 r. obrońca drużyny koszykarskiej Litwy Rimantas Kaukėnas założył fundację charytatywną „Grupa wsparcia Rimantasa Kaukėnasa“, której głównym celem jest niesienie pomocy dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe, poprzez udzielanie im i ich rodzinom wsparcia emocjonalnego i finansowego. Od momentu założenia fundacji Gediminas Žiemelis jest jednym z głównych sponsorów, dzięki któremu chorzy są zaopatrywani w niezbędny sprzęt medyczny, nierefundowane leki, dla dzieci są organizowane zajęcia i różne formy rekreacji.

Główny sponsor imprezy charytatywnej „Wyciągnij rękę do dobroci” (“Ištiesk gerumui ranką“) w 2015 roku.

Istniejąca powyżej 6 lat fundacja charytatywna „Algojimas“ dba o niepełnosprawne dzieci oraz ich rodziny. Podstawową misją funduszu – zmiana opinii publicznej wobec niepełnosprawnych, aby osiągnąć sukcesu w integracji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w społeczeństwie. „Algojimas“ już przez 4 lata pod rząd organizuje charytatywny telemaraton „Wyciągnij rękę do dobroci”, który nadaje na żywo telewizja LRT.

Wsparcie fundacji charytatywnej „Jiezno Vaikai” (Dzieci Jezna), Domu dziecka w Jeznie na Litwie.

Fundacja charytatywna „Jiezno Vaikai” została założona w 2002 roku. Uczestniczy w zaspokajaniu potrzeb sierot i dzieci z rodzin patologicznych, zamieszkałych w Domu dziecka w Jeznie, kowieńskim sierocińcu „Atzalynas” i wileńskim domu dziecka „Gile”. Działalność „Jiezno Vaikai” obejmuje organizację różnorodnych seminariów w bogatym zakresie tematycznym dla osieroconych dzieci, dostarczają im bezpłatne książki, organizując wycieczki do teatrów oraz kreatywne konkursy. Fundacja wspiera dzieci, znajdujące się w mniej korzystnej sytuacji, do nauki i rozwoju, zainteresowania się własną przyszłością i stania się samodzielnymi ludźmi. Dlatego też fundacja stawia na edukację i kompleksowe kształcenie.

Dom dziecka w Jeznie jest instytucją wychowawczą zaufania społecznego i jest finansowana z budżetu państwa. Jej skierowana na wsparcie sierot i dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków do rozwoju.

Jeden ze sponsorów i organizatorów fundacji charytatywnej „Kaimo Vaikai” (Wiejskie dzieci)

Od ponad 15 lat fundacja charytatywna „Wiejskie dzieci” inicjuje i realizuje projekty, których celem jest wsparcie młodzieży z terenów wiejskich. Współpracuje z Help for the Lithuanian Orphans Committee (USA), fundacją charytatywną R. Somkaite (USA) oraz nadawanym w litewskiej telewizji państwowej programem „Bedu Turgus”, jak również z władzami lokalnymi. Każdego roku fundacja wypłaca około 30 stypendiów dla studentów litewskich uczelni wyższych pochodzących z biednych, patologicznych lub dysfunkcyjnych oraz sierot. Ponadto organizuje imprezy charytatywne, których celem jest wsparcie sierocińców, szkół wiejskich i ich bibliotek, rodzinnych domów dziecka, rodzin wielodzietnych oraz rodzin, które ucierpiały w wyniku katastrof lub wypadków oraz finansuje obozy letnie dla młodzieży z terenów wiejskich.

Wsparcie dla gimnazjum „Ausros” w Wyłkowyszkach

Gimnazjum „Ausros” w Wyłkowyszkach na Litwie jest szkołą średnią założoną w 1979 roku. W roku 2009 uzyskała status gimnazjum. Jej celem jest stworzenie przyciągającego i atrakcyjnego naukowo środowiska nauki i rozwoju oraz przyswajania właściwych zasad przez młodych ludzi, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce w życiu oraz osiągnąć karierę w wymarzonej dziedzinie.