Vaikai | Gediminas Žiemelis
English Русский Chinese Lithuanian

Vaikai

Vaikai labdaringa veikla

Bendradarbiavimas su Rimanto Kaukėno paramos fondu
2012 m. Lietuvos krepšinio rinktinės gynėjas Rimantas Kaukėnas įkūrė labdaros ir paramos fondą „Rimanto Kaukėno paramos grupė“, kurios pagrindinis tikslas – padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, suteikiant jiems bei jų šeimoms moralinę ir finansinę paramą. 
Nuo fondo įkūrimo pradžios, Gediminas Žiemelis yra vienas pagrindinių rėmėjų, kurio dėka ligoniai yra aprūpinami reikalinga med. įranga, nekompensuojamais medikamentais, vaikams organizuojami užsiėmimai ir pramogos.  

Dovana „Dedovskaja“ mokyklai – naujas autobusas
„Dedovskaja“ mokykla – tai internatas prieš bene pusę amžiaus įkurtas Maskvos regione. Jame gyvena daugiau nei 100 vaikų iš kurių virš 20 visiškai neturi šeimos ar artimų giminaičių. Stengdamiesi mažyliams suteikti tvirtą pagrindą po kojomis ir ruošdami juos ateičiai, darbuotojai bei savanoriai nuolatos skatina vaikus kalbėti, diskutuoti bei žaisti. Taip jiems siekiama parodyti, kaip svarbu išmokti klausytis, bendrauti ir išreikšti save. Mokiniams reguliariai organizuojamos dirbtuvės, kurių metu vaikai gali daugiau sužinoti apie skirtingas profesijas, jas išbandyti ir galbūt atrasti paslėptų talentų ar įgūdžių. 
38 km atstumu nuo Maskvos įsikūrusi mokykla-internatas nuo šiol galės lengviau planuoti bei vykdyti ekskursijas ir išvykas. Su dovanotu geltonu autobusu vaikai jau suplanavo ne vieną ekskursiją. Atsidėkodami už paramą vaikai įteikė daugybę piešinių bei nuotraukų, kurios primins apie jų šypsenas ir džiaugsmą gautąja dovana. (Nuotraukos)

Labdaros renginio „Ištiesk gerumui ranką“ 2015 m. pagrindinis rėmėjas
Daugiau nei 6 metus gyvuojantis labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ rūpinasi neįgaliais vaikais bei jų šeimos nariais. Pagrindinė fondo misija – visuomenės požiūrio į negalią keitimas, siekiant sėkmingos neįgalaus vaiko ir jo šeimos integracijos į visuomenę. „Algojimas“ jau 4 metus iš eilės organizuoja labdaros telemaratoną „Ištiesk gerumui ranką“, kurį tiesiogiai transliuoja LRT televizija.

Parama labdaros fondui „Jiezno vaikai“ ir Jiezno vaikų namams
Paramos fondas „Jiezno vaikai“ buvo įkurtas 2002 metais. Jis rūpinasi našlaičių ir rizikos grupei priklausančių šeimų vaikų, gyvenančių Jiezno vaikų globos namuose, Kauno našlaičių prieglaudoje „Atžalynas“ bei Vilniaus našlaičių globos namuose „Gilė“, poreikiais. Paramos fondas „Jiezno vaikai“ organizuoja įvairias paskaitas plataus spektro temomis, aprūpina vaikus nemokamomis knygomis, organizuoja išvykas į teatrą bei rengia kūrybiškumą skatinančius konkursus. Fondo tikslas yra skatinti ne taip gyvenimo lepinamus vaikus mokytis ir tobulėti, domėtis ateities perspektyvomis ir tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Todėl fondo veiklos prioritetiniai tikslai yra susiję su išsilavinimu ir visapusišku mokymu.
Jiezno vaikų globos namai yra biudžetinė socialinės globos įstaiga, skirta našlaičiams ir vaikams, kurių tėvai dėl įvairių priežasčių negali pasirūpinti savo atžalomis. 

Vienas iš labdaros fondo „Kaimo vaikai“ organizatorių ir rėmėjų
Jau daugiau nei 15 metų labdaros fondas „Kaimo vaikai“ inicijuoja ir vykdo įvairius projektus, skirtus remti jaunimą Lietuvos kaimo vietovėse. Fondas bendradarbiauja su Paramos Lietuvos našlaičiams komitetu (JAV), Lietuvos nacionalinio transliuotojo LRT programa „Bėdų turgus“, bei su įvairių Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėmis. Kasmet fondas išmoka apie 30 stipendijų norintiems studijuoti aukštosiose Lietuvos mokyklose bei universitetuose vaikams iš vargingesnių ar socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų. Be to, organizacija rengia įvairius labdaringus renginius, skirtus surinkti papildomų lėšų našlaičių prieglaudoms, kaimo mokykloms ir jų bibliotekoms, privatiems našlaičių globos namams, daugiavaikėms šeimoms ir nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių paremti. „Kaimo vaikai“ taip pat organizuoja kasmetines vasaros stovyklas kaimo vaikams.

Parama Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija yra vidurinį išsilavinimą teikianti mokykla, įkurta 1979-aisiais metais. 2009-aisiais mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. „Aušros“ gimnazijoje siekiama sukurti patrauklią ir akademinius pasiekimus skatinančią aplinką, kurioje jaunimas galėtų mokytis ir tobulėti, bei įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų tinkamai pasirinkti gyvenimo kelią ir karjerą pageidaujamoje srityje. 
 

Nuotraukos