Kita labdaringa veikla | Gediminas Žiemelis
English Русский Chinese Lithuanian

Kita labdaringa veikla

sirdis

Labdaros fondas „Fundacja Mimo Wszystko“

Labdaringa Annos Dymnos organizacija „Nepaisant visko“ („Against all Odds“) buvo įkurta 2003-iaisiais metais Lenkijos mieste Krokuvoje. Fondas rūpinasi parama sunkiai sergantiems ir neįgaliems žmonėms, organizuoja įvairias konferencijas ir renginius, skatinančius lengvesnę tokių žmonių integraciją bei aktyviai bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis, vyriausybinėmis ir sveikatos rūpybos institucijomis.  

Parama „Pilnos trobos“ bendruomenei 

„Pilna troba“ yra katalikų bendruomenės asociacija, jungianti tikinčiuosius siekyje užtikrinti, kad žmonės, išgyvenantys įvairius sunkumus gyvenime galėtų atrasti ramybę ir tikėjimą bendruomenėje, pasinerti į tikėjimą bei atsikratyti įvairių priklausomybių tam, kad galėtų sėkmingai grįžti į visuomenę ir pasirinkti teisingą kelią. 

Vieša padėka už paramą gerinant Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykius 

Adomo Mickevičiaus fondo tikslas yra gerinti Lietuvos ir Lenkijos santykius skatinant bei stiprinant tarpusavio supratimą ir pozityvų požiūrį į šių dviejų valstybių tarpusavio ryšį. Vienas fondo uždavinių – padėti abiem valstybėms sumažinti tarp jų esančią įtampą žvelgiant per Lietuvos didžiosios kunigaikštystės prizmę, kažkada nulėmusią šių dviejų valstybių likimą. Gediminas Žiemelis aktyviai rėmė pirmąjį Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumą bei skyrė šiam projektui 50 000 Lt paramą. 2014 m. jis tęsė aktyvią paramą ir buvo generalinis Jerzy Giedroyc premijų teikimo ceremonijos rėmėjas, taip prisidėdamas prie Lietuvos-Lenkijos santykių gerinimo.