Gediminas Žiemelis - Filantropinė veikla | Gediminas Žiemelis
English Русский Chinese Lithuanian

Filantropinė veikla

Itin daug pasiekęs verslininkas Gediminas Žiemelis tiki būtinybe aktyviai dalyvauti bendruomeniniame gyvenime ir padėti tiems, kuriems likimas nebuvo toks dosnus. Tiek asmeniškai, tiek per valdomų kompanijų specialiai sukurtus labdaros fondus, jis remia socialiai pažeidžiamas grupes bei įvairius edukacinius, savanorystės ir labdaros projektus. Gedimino nuomone, kiekvienas verslo žmogus turi jausti socialinę atsakomybę savo klientų, darbuotojų ir visuomenės atžvilgiu. Jis jaučiasi įsipareigojęs dalyvauti kuo įvairesnėje socialiai reikšmingoje veikloje ir lig šiol įvairiems labdaros projektams yra paaukojęs virš 0,5 milijono eurų.

KREPŠINIS, FUTBOLAS

Sportas

LABDAROS FONDAI, GIMNAZIJOS

Vaikai

MUZIKANTAI IR MENININKAI

Menas

KITA LABDARINGA VEIKLA

Kita