English Русский Polski Lithuanian

Vaikai

Vaikai labdaringa veiklaDovana „Dedovskaja“ mokyklai – naujas autobusas

„Dedovskaja“ mokykla – tai internatas prieš bene pusę amžiaus įkurtas Maskvos regione. Jame gyvena daugiau nei 100 vaikų iš kurių virš 20 visiškai neturi šeimos ar artimų giminaičių. Stengdamiesi mažyliams suteikti tvirtą pagrindą po kojomis ir ruošdami juos ateičiai, darbuotojai bei savanoriai nuolatos skatina vaikus kalbėti, diskutuoti bei žaisti. Taip jiems siekiama parodyti, kaip svarbu išmokti klausytis, bendrauti ir išreikšti save. Mokiniams reguliariai organizuojamos dirbtuvės, kurių metu vaikai gali daugiau sužinoti apie skirtingas profesijas, jas išbandyti ir galbūt atrasti paslėptų talentų ar įgūdžių. 

38 km atstumu nuo Maskvos įsikūrusi mokykla-internatas nuo šiol galės lengviau planuoti bei vykdyti ekskursijas ir išvykas. Su dovanotu geltonu autobusu vaikai jau suplanavo ne vieną ekskursiją. Atsidėkodami už paramą vaikai įteikė daugybę piešinių bei nuotraukų, kurios primins apie jų šypsenas ir džiaugsmą gautąja dovana. (Nuotraukos)

Labdaros renginio „Ištiesk gerumui ranką“ 2015 m. pagrindinis rėmėjas

Daugiau nei 6 metus gyvuojantis labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ rūpinasi neįgaliais vaikais bei jų šeimos nariais. Pagrindinė fondo misija – visuomenės požiūrio į negalią keitimas, siekiant sėkmingos neįgalaus vaiko ir jo šeimos integracijos į visuomenę. „Algojimas“ jau 4 metus iš eilės organizuoja labdaros telemaratoną „Ištiesk gerumui ranką“, kurį tiesiogiai transliuoja LRT televizija.

Parama labdaros fondui „Jiezno vaikai“ ir Jiezno vaikų namams

Paramos fondas „Jiezno vaikai“ buvo įkurtas 2002 metais. Jis rūpinasi našlaičių ir rizikos grupei priklausančių šeimų vaikų, gyvenančių Jiezno vaikų globos namuose, Kauno našlaičių prieglaudoje „Atžalynas“ bei Vilniaus našlaičių globos namuose „Gilė“, poreikiais. Paramos fondas „Jiezno vaikai“ organizuoja įvairias paskaitas plataus spektro temomis, aprūpina vaikus nemokamomis knygomis, organizuoja išvykas į teatrą bei rengia kūrybiškumą skatinančius konkursus. Fondo tikslas yra skatinti ne taip gyvenimo lepinamus vaikus mokytis ir tobulėti, domėtis ateities perspektyvomis ir tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Todėl fondo veiklos prioritetiniai tikslai yra susiję su išsilavinimu ir visapusišku mokymu.

Jiezno vaikų globos namai yra biudžetinė socialinės globos įstaiga, skirta našlaičiams ir vaikams, kurių tėvai dėl įvairių priežasčių negali pasirūpinti savo atžalomis. 

Bendradarbiavima su Rimanto Kaukėno paramos grupe

2012-ųjų metų vasario 3 dieną Lietuvos krepšinio rinktinės gynėjas (šiuo metu žaidžiantis Italijos Sienos miesto klube „Montepaschi“) įkūrė viešają organizaciją, siekiančią atkreipti visuomenės dėmesį į sergančius vaikus. Tarp pagrindinių paramos grupės tikslų – padėti specialiuosius poreikius turintiems vaikams ir jaunimui sėkmingai prisitaikyti visuomenėje, populiarinti sportą ir sveiką gyvenseną nacionaliniu lygmeniu, teikti moralinę ir finansinę paramą sunkiai sergantiesiems ir jų šeimoms bei praturtinti jų laisvalaikį prasminga su sportu susijusia veikla. 

Vienas iš labdaros fondo „Kaimo vaikai“ organizatorių ir rėmėjų

Jau daugiau nei 15 metų labdaros fondas „Kaimo vaikai“ inicijuoja ir vykdo įvairius projektus, skirtus remti jaunimą Lietuvos kaimo vietovėse. Fondas bendradarbiauja su Paramos Lietuvos našlaičiams komitetu (JAV), Lietuvos nacionalinio transliuotojo LRT programa „Bėdų turgus“, bei su įvairių Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėmis. Kasmet fondas išmoka apie 30 stipendijų norintiems studijuoti aukštosiose Lietuvos mokyklose bei universitetuose vaikams iš vargingesnių ar socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų. Be to, organizacija rengia įvairius labdaringus renginius, skirtus surinkti papildomų lėšų našlaičių prieglaudoms, kaimo mokykloms ir jų bibliotekoms, privatiems našlaičių globos namams, daugiavaikėms šeimoms ir nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių paremti. „Kaimo vaikai“ taip pat organizuoja kasmetines vasaros stovyklas kaimo vaikams.

Parama Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijai

Vilkaviškio „Aušros“ gimanzija yra vidurinįjį išsilavinimą teikianti mokykla, įkurta 1979-aisiais metais. 2009-aisiais mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. „Aušros“ gimnazijoje siekiama sukurti patrauklią ir akademinius pasiekimus skatinančią aplinką, kurioje jaunimas galėtų mokytis ir tobulėti, bei įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų tinkamai pasirinkti gyvenimo kelią ir karjerą pageidaujamoje srityje. 

Nuotraukos